За нас

За нас

«Строителна механизация – Варна» АД е със седалище град Варна. Предмет на дейност на фирмата са : строителни работи,обхващащи ниското строителство; услуги със строителна механизация и автотранспорт; механизирано разрушаване на сгради; ремонт и сервиз на строителна и транспортна техника; изграждане на пътища,магистрали,язовирни стени;монтажни дейности с автокранове; услуги с мобилна трошачна инсталация.

«Строителна механизация – Варна» АД е член на Камара на строителите в България. Сертифицирана е по ISO 14001:2004,ISO 18001:2007,ISO 9001:2008. Притежава всички необходими сертификати и разрешителни за извършваните от фирмата дейности.

Сертификати и политика на управление

През годините на своето съществуване «Строителна механизация – Варна» АД се е наложила като една от най - добрите в своя бранш, предлагайки качествени услуги на достъпни цени.Във фирмата работи екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, което е гаранция за бързина и качество на извършваната от тях работа.

«Строителна механизация – Варна» АД разполага със собствена база,където са разположени административна сграда и производствени помещения.

«Строителна механизация – Варна» АД се е доказала като лоялен и надежден бизнес партньор и коректен работодател.

Изпълнителен директор на дружеството е Румен Иванов.